Parc del Pinaret. Cambrils
1r premi
2003-05

Petit bosc de pins situat a l’antic nucli agrícola. L’objectiu és recuperar-lo i potenciar-lo . La zona d’intervenció es subdivideix en tres àrees: espai pavimentat d’ús polivalent, espai natural (el bosc recuperat) i els espais d’horta i enjardinats. Petits pavellons complementen els serveis del parc.