Parc del Nou Cambrils. Cambrils
2005

Un terreny residual, confluència no planificada de carrers, parcel·les i una riera.
Hi ha un espai sobrant que cal contextualitzar; la pavimentació, l’enjardinament, la il·luminació i un espai polivalent s’encarreguen de fer-ho.