Institut-Escola Els Ganxets. Reus
1r premi
2010-11

En un entorn obert pendent d’urbanitzar, l’edifici de planta quadrada es desenvolupa al voltant d’un claustre, els recorreguts s’escurcen i un eix longitudinal el travessa creant unes zones de porxo i vincula l’accés amb la zona esportiva.