IES Illa de Rodes. Roses
1r premi
1999-03

La disposició del conjunt obeeix a tres requeriments: protegir el pati de jocs de l’escola dels vents dominants (tramuntana), concentrar el màxim espai lliure per a aquesta zona situant l’edifici prop dels límits del solar i permetre un futur creixement al solar contigu.
El doble tractament cromàtic de les façanes diferencia l’exterior de color blanc, directament relacionada amb les edificacions de la zona, de l’interior vinculada amb la zona de més activitat del centre.