61 habitatges a Sant Adrià del Besos
1r premi
2006-10

Projecte que forma part del Pla Especial de Transformació Urbana del barri de la Mina.
Constituït per dos edificis independents que configuren una illa oberta amb un espai interior públic.
Una línia de cornisa iguala les alçades de la façana principal, en relació als volums sobresortints dels àtics, que amb un tractament diferenciat dels paraments ajuda a regularitzar-los.