32 habitatges a l’Avinguda Cambó. Barcelona
1r premi
1998-03

Edifici resultant del pla especial que ordena volumètricament la prolongació de l’avinguda Cambó i l’entorn del mercat de Santa Caterina. La volumetria manifesta la relació entre fragments rehabilitats amb d’altres d’obra nova i deixa al descobert interiors d’illa i façanes existents . Un nou pas inferior connecta la trama dels carrers existents amb la nova Avinguda, potenciant la dinamització de la zona.