Escola d’Educació especial Bellaire. Bellaterra

Es una escola que no vol aparentar-ho. Una doble volumetria  ho fa possible.
La primera,vincula l’edifici als habitatges unifamiliars veïns i l’altre, col.locada a un nivell no visible desde el  carrer conté l’aulari tot relacionant-se  amb la zona de jocs i amb l’abundant  vegetació existent.

2012-2015