Equipament cultural. Roses
Concurs
Col·laboració: Marc Gual, Adriana Tarrida. Arquitectes
2010

Donar continuïtat a la trama urbana amb una volumetria que s’hi adapta. El blanc, la llum i el mar juguen amb les dues trames de façana aconseguint una relació flexible i canviant entre interior i exterior.