contactar

Joan Ensenyat Vives, Enric Tarrida Cruz
Arquitectes

Carrer Acacies, 59 A
08027 Barcelona

Tel. 93 301 23 48
Email: aet@aet.cat