Equipaments a Sarrià- Sant Gervasi. Barcelona
Concurs
2013

La volumetria queda definida, tot i tenir una lectura unitària, per la subdivisió en 3 parts del conjunt, amb l’objectiu que d’alguna manera adquireixin una dimensió mes propera a les cases i parcel•les d’alguns edificis veïns que rememoren l’antiga vila. Els talls paral•lels a la façana, esdevenen patis i nuclis de comunicacions.