Centre cìvic i habitatges. Valls
Seleccionat
Col·laboració: Bayona Valero arquitectes
2009

L’esponjament d’una zona del centre històric per ampliar l’espai públic i la connexió amb els carrers que hi conflueixen determinen la volumetria del conjunt.
Buit i ple per configurar un centre cívic i uns habitatges socials que formalitzen la nova plaça.