Centre Cìvic i Espai per a Gent Gran. Barcelona
Concurs
2011

Un entorn semiindustrial  suggereix una imatge. L’edifici s’organitza al voltant d’un espais compartits,  la sala polivalent i el pati, interior i exterior esdevenen el nucli.  La seva disposició permet fer les ampliacions que en un futur es necessitin. El tancament perimetral, una cortina d’acer, es converteix en façana.