CEIP Pau Casals. Rubí
1r premi
2008-09

En un solar de dimensions reduïdes, la disposició del conjunt d’edificis al voltant del seu perímetre permet obtenir el màxim d’ espai exterior. Els edificis queden adossats a les mitgeres veïnes que es “reconverteixen, transformen” en façanes pròpies. Un cos transversal que uneix dues mitgeres oposades subdivideix l’espai exterior amb dues zones de joc.