Casal cìvic Frederica Montseny. Manlleu
1r premi
2002-06

Quatre volums ocupen tota una illa: dos d’ells, els blancs, contenen els serveis més usuals: el tercer, immaterial , és l’espai exterior i recull els accessos; el quart és el més representatiu i conté la sala polivalent, amb un tractament de façana que recorda el matisos de la pedra característica de la comarca.