CAP l’Eixample de Mar. Vilanova i la Geltrú
1r premi
2006-09

Situat en un interior d’illa de nova creació, l’edifici, recolzat en unes antigues mitgeres (cases de pescadors),ofereix una nova façana que dóna sentit al conjunt. Les façanes son seqüències de blanc sobre negre. Podria no tenir límits.